Corneller blanc de Sibèria

Nom comú

Corneller blanc de Sibèria

Espècie: 
Cornus alba 'Sibirica'
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Canvi estacional del fullatge
Tija o escorça
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
1,2-2
Amplada: 
0,9-1,5
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Tija o escorça
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons