Corneller blanc

Nom comú

Corneller blanc

Espècie: 
Cornus alba
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fruit
Canvi estacional del fullatge
Tija o escorça
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Elevat
Alçada: 
1,5-3
Amplada: 
1,5-4
Resistència a la sequera: 
Sensible
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Blanc cremós
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Sensible
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
3
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Blanc
Època de fructificació: 
Estiu
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Erecta
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Tija o escorça
Consum hídric - Molt alt
Època de floració - Primavera/Estiu
Època de fructificació - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Sensible
Tolerància a la sequera - Sensible
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons