Coralets

Nom comú

Coralets

Espècie: 
Berberis vulgaris
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Talussos/Rocalles
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Fruit
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,7-2
Amplada: 
0,6-1,5
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons