Coprosma de Kirk variegada

Nom comú

Coprosma de Kirk variegada

Espècie: 
Coprosma ×kirkii 'Variegata'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Entapissant
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,3-0,6
Amplada: 
1,2-1,8
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Color de la flor: 
-
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
1
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Variegat
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
1
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Horitzontal
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons