Coprosma comuna

Nom comú

Coprosma comuna

Espècie: 
Coprosma repens
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Fruit
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,6-4
Amplada: 
1-3
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
8,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Taronja
Època de fructificació: 
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Estesa
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fruit
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera
Època de fructificació - Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons