Conillets enfiladissos

Nom comú

Conillets enfiladissos

Espècie: 
Maurandya scandens
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Enfiladissa
Funcions principals: 
Jardineres
Pèrgoles/Murs
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
1,8-3
Tipus de fulla: 
Semicaduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Pèrgoles/Murs
Orígen - Exòtic
Tipologia - Enfiladissa
Tipus de fulla - Semicaduca
Zona climàtica - Costa