Col·lètia de creu

Nom comú

Col·lètia de creu

Espècie: 
Colletia paradoxa
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Tija o escorça
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
1,5-3
Amplada: 
2-3,5
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
Té espines o fulles punxants
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Afil·la
Color de la fulla: 
Glauc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Estesa
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Tija o escorça
Consum hídric - Baix
Època de floració - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Afil·la
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons