Codonyer

Nom comú

Codonyer

Espècie: 
Cydonia oblonga
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Fruit
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
2-6
Amplada: 
3-5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Salmó
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
Porta associades plagues i malalties cròniques
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
4
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
Groc
Època de fructificació: 
Tardor
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arborescent
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fruit
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera
Època de fructificació - Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Plagues - Cròniques
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Arbust
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons