Cirerola

Nom comú

Cirerola

Espècie: 
Ribes alpinum
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fruit
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,5-1,5
Amplada: 
0,5-1,8
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Fruit
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons