Cintes variegades

Nom comú

Cintes variegades

Espècie: 
Chlorophytum comosum 'Vittatum'
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,15-0,2
Amplada: 
0,15-1
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Blanc
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Densitat de plantació: 
3-6
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Mitja ombra
Ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Variegat
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
3-6
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Estiu
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa