Cesquera

Nom comú

Cesquera

Espècie: 
Saccharum ravennae
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,8-1
Amplada: 
0,8-1,5
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons