Càrritx

Nom comú

Càrritx

Espècie: 
Ampelodesmos mauritanicus
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Port
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
1-1,5
Amplada: 
0,8-1,5
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Blanc cremós
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Densitat de plantació: 
1-3
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd clar
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
1-3
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Graminoide
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Port
Consum hídric - Baix
Època de floració - Primavera
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons