Canya d'Índia híbrida

Nom comú

Canya d'Índia híbrida

Espècie: 
Canna ×generalis
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,8-1,2
Amplada: 
0,1-0,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Color de la flor: 
Multicolor
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Densitat de plantació: 
4
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
8,5
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
4
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons