Bruguerola

Nom comú

Bruguerola

Espècie: 
Calluna vulgaris
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Entapissant
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
0,1-0,6
Amplada: 
0,1-0,75
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Rosa
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Densitat de plantació: 
1-4
Resistència a la calor: 
Sensible
Tolerància a la calç: 
Sensible
Zona de rusticitat: 
4
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
1-4
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Mata
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Alt
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Sensible
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Sensible
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons