Braquiglotis Sunshine

Nom comú

Braquiglotis Sunshine

Espècie: 
Brachyglottis 'Sunshine'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Jardineres
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
1-1,5
Amplada: 
1-1,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons