Boles de neu

Nom comú

Boles de neu

Espècie: 
Viburnum opulus 'Roseum'
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
2,5-4
Amplada: 
2,5-4
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons