Bola de neu de Mèxic

Nom comú

Bola de neu de Mèxic

Espècie: 
Echeveria elegans
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Crassa
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,05-0,1
Amplada: 
0,15-0,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Crassa
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa