Boix

Nom comú

Boix

Espècie: 
Buxus sempervirens
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Aroma
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
3-8
Amplada: 
2-3
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Hivern
Color de la flor: 
Groguenc
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet el retall
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És irritant
És tòxica
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
5
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
Glauc
Època de fructificació: 
Estiu
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arborescent
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Hivern/Primavera
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Autòcton
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Totes
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons