Azalea de l'Índia

Nom comú

Azalea de l'Índia

Espècie: 
Rhododendron simsii
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
1,8-3
Amplada: 
1,8-3
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons