Aubrieta comuna

Nom comú

Aubrieta comuna

Espècie: 
Aubrieta deltoidea
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Entapissant
Pèrgoles/Murs
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,15-0,2
Amplada: 
0,1-0,5
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Color de la flor: 
Violeta
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Menys de 5 anys
Densitat de plantació: 
9
Resistència a la calor: 
Tolerant
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7
Proximitat al mar: 
Sensible
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd gris
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
9
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Pèrgoles/Murs
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Sensible
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Tolerant
Tolerància a la sequera - Tolerant
Tolerància a las glaçades - Resistent
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons