Astilbe d'Arends

Nom comú

Astilbe d'Arends

Espècie: 
Astilbe ×arendsii
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,45-0,6
Amplada: 
0,3-0,45
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya