Asterisc de seda

Nom comú

Asterisc de seda

Espècie: 
Asteriscus sericeus
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Mata/subarbust
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,6-0,9
Amplada: 
0,6-0,9
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Mata/subarbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons