àster de Nova Anglaterra

Nom comú

àster de Nova Anglaterra

Espècie: 
Symphyotrichum novae-angliae
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,9-1,8
Amplada: 
0,6-0,9
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons