Aspreta

Nom comú

Aspreta

Espècie: 
Equisetum hyemale
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Jardineres
Atributs d’interès: 
Tija o escorça
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,6-1,5
Amplada: 
0,3-1,8
Tipus de fulla: 
Afil·la
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Tija o escorça
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Jardineres
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Afil·la
Zona climàtica - Interior/Muntanya