Arbust de l'emú tacat

Nom comú

Arbust de l'emú tacat

Espècie: 
Eremophila maculata
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,3-2,5
Amplada: 
0,9-3
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern
Color de la flor: 
Vermell
Resistència a les glaçades: 
Sensible
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És tòxica
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Mitja ombra
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Estesa
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Tot l'any
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Incidència de les plagues - Baixa
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Resistent
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Sensible
Zona climàtica - Costa