Arbre de Júpiter

Nom comú

Arbre de Júpiter

Espècie: 
Lagerstroemia indica
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Fulla
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Moderat
Alçada: 
2-6
Amplada: 
2-3
Resistència a la sequera: 
Tolerant
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Multicolor
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Tolera la poda
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
7
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arborescent
Font: Wikipedia - Creative Commons
Tipologia - Arbust
Zona climàtica - Totes
Tolerància a las glaçades - Resistent
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Tolerant
Resistència a la calç - Tolerant
Proximitat al mar - Tolerant
Orígen - Exòtic
Tipus de fulla - Caduca
Època de floració - Estiu/Tardor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Plagues - Freqüents
Consum hídric - Alt