Arbre del te de Nova Zelanda

Nom comú

Arbre del te de Nova Zelanda

Espècie: 
Leptospermum scoparium
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,5-6
Amplada: 
1-4
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa/Interior