Aquilègia del Colorado

Nom comú

Aquilègia del Colorado

Espècie: 
Aquilegia coerulea
Zona climàtica: 
Muntanya
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
0,2-0,6
Amplada: 
0,15-0,3
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons