Aptènia comuna

Nom comú

Aptènia comuna

Espècie: 
Aptenia cordifolia
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Crassa
Funcions principals: 
Entapissant
Jardineres
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Port
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
0,05-0,2
Amplada: 
0,5-1
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Porpra
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
No s’ha de podar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Densitat de plantació: 
1-2
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd mitjà
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
1-2
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Crassa
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Port
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Entapissant
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Crassa
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons