Anemone coronària

Nom comú

Anemone coronària

Espècie: 
Anemone coronaria
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Jardineres
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Origen: 
Autòcton
Alçada: 
0,3-0,45
Amplada: 
0,1-0,15
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Jardineres
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Autòcton
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons