Andròmeda del Japó

Nom comú

Andròmeda del Japó

Espècie: 
Pieris japonica
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Flor
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
3-5
Amplada: 
2,5-3,5
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Interior/Muntanya