Amaril·lis

Nom comú

Amaril·lis

Espècie: 
Amaryllis belladonna
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Massissos herbacis i mixtos
Talussos/Rocalles
Atributs d’interès: 
Flor
Aroma
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
0,3-0,5
Amplada: 
0,3-0,9
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Estiu
Color de la flor: 
Rosa
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
És tòxica
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Densitat de plantació: 
10-20
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Tolerant
Zona de rusticitat: 
8
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Caduca
Color de la fulla: 
Verd fosc
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
10-20
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Herbàcia
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Aroma
Atributs d'interès - Flor
Consum hídric - Baix
Època de floració - Estiu
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Funció principal - Talussos/Rocalles
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Resistent
Resistència a la calç - Tolerant
Tipologia - Herbàcia perenne
Tipus de fulla - Caduca
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa/Interior
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons