Aliguer del Japó

Nom comú

Aliguer del Japó

Espècie: 
Viburnum plicatum
Zona climàtica: 
Interior
Muntanya
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Atributs d’interès: 
Flor
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
2,5-3
Amplada: 
2,5-4
Tipus de fulla: 
Caduca
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Atributs d'interès - Flor
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Caduca
Zona climàtica - Interior/Muntanya
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons