Albellatge

Nom comú

Albellatge

Espècie: 
Hyparrhenia hirta
Zona climàtica: 
Costa
Interior
Tipologia: 
Herbàcia perenne
Funcions principals: 
Talussos/Rocalles
Massissos herbacis i mixtos
Atributs d’interès: 
Fulla
Canvi estacional del fullatge
Origen: 
Autòcton
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Molt baix
Alçada: 
0,6-0,8
Amplada: 
0,4-0,6
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Color de la flor: 
Marró
Resistència a les glaçades: 
Resistent
Tolerància a poda o retall: 
Admet la poda forta o l’eliminació de la part aèria
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
Provoca al·lèrgies
Sensibilitat a plagues i malalties: 
No s’hi solen trobar plagues ni malalties
Vida útil: 
5-10year
Densitat de plantació: 
6-8
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Resistent
Zona de rusticitat: 
7,5
Proximitat al mar: 
Resistent
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Verd blau
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Densitat de plantació: 
6-8
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Graminoide
Font: Wikipedia - Creative Commons
Tipologia - Herbàcia perenne
Zona climàtica - Costa/Interior
Tolerància a las glaçades - Resistent
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Resistència a la calç - Resistent
Proximitat al mar - Resistent
Orígen - Autòcton
Tipus de fulla - Perenne
Època de floració - Primavera/Estiu/Tardor
Funció principal - Talussos/Rocalles
Funció principal - Massissos herbacis i mixtos
Atributs d'interès - Fulla
Atributs d'interès - Canvi estacional del fullatge
Incidència de les plagues - Baixa
Consum hídric - Baix