Agrella de Canàries

Nom comú

Agrella de Canàries

Espècie: 
Rumex lunaria
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Alçada: 
2-4
Amplada: 
2-4
Tipus de fulla: 
Perenne
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons