Adenant llanut

Nom comú

Adenant llanut

Espècie: 
Adenanthos sericeus
Zona climàtica: 
Costa
Tipologia: 
Arbust
Funcions principals: 
Exemplar aïllat
Masses i grups
Tanques/Vorades
Atributs d’interès: 
Fulla
Origen: 
Exòtic
Potencial d’invasió: 
No
Consum hídric: 
Baix
Alçada: 
1,5-5
Amplada: 
1-4
Resistència a la sequera: 
Resistent
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Època de floració: 
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern
Color de la flor: 
Vermell
Resistència a les glaçades: 
Tolerant
Tolerància a poda o retall: 
És convenient pinçar
Al·lèrgies i reaccions adverses: 
No en provoca
Sensibilitat a plagues i malalties: 
És freqüent trobar-hi plagues o malalties
Vida útil: 
Més de 10 anys
Resistència a la calor: 
Resistent
Tolerància a la calç: 
Sensible
Zona de rusticitat: 
9
Proximitat al mar: 
Tolerant
Exposició solar: 
Sol
Tipus de fulla: 
Perenne
Color de la fulla: 
Gris
Color del fruit: 
-
Flor d'olor: 
-
Fulla d'olor: 
-
Forma / tipus / sistema de fixació: 
Arrodonida
Font: Wikipedia - Creative Commons
Atributs d'interès - Fulla
Consum hídric - Moderat
Època de floració - Tot l'any
Funció principal - Exemplar aïllat
Funció principal - Masses i grups
Funció principal - Tanques/Vorades
Orígen - Exòtic
Plagues - Freqüents
Proximitat al mar - Tolerant
Resistència a la calç - Sensible
Tipologia - Arbust
Tipus de fulla - Perenne
Resistència a la calor - Resistent
Tolerància a la sequera - Resistent
Tolerància a las glaçades - Tolerant
Zona climàtica - Costa
Imatges: 
Font: Wikipedia - Creative Commons
Font: Wikipedia - Creative Commons