Gram híbrid

Nom comú

Gram híbrid

Espècie: 
Cynodon dactylon × C. transvaalensis
Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Poc adaptada
Adaptació a muntanya: 
No apta
Consum hídric: 
Moderat
Manteniment general: 
Moderat
Freqüència de sega: 
Molt alta
Incidència de malalties: 
Mitjana
Velocitat d’establiment: 
Ràpida
Resistència al fred: 
Poca
Resistència a la calor: 
Excel·lent
Resistència a la sequera: 
Força
Tolerància a l’ombra: 
Gens
Tolerància a la salinitat: 
Força
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Molt fina
Densitat: 
Molt alta
Tendència a encoixinar: 
Molt alta
Instal·lació recomanada: 
Esqueix
Tolerància al trepig: 
Molt alta
Persistència: 
Molt alta
Necessitats de fertilitzants: 
Molt alta
Incidència de plagues: 
Mitjana
Grau de rusticitat: 
Molt alt
Resistència a la sequera - Força
Resistència a la calor - Excel·lent
Incidència de les plagues - Mitja
Resistència al fred - Poca
Consum hídric - Moderat
Freqüència de sega - Molt alta