Gespes esportives

Nom comú

Gespes esportives

Barregues de gespa.

Adaptació a costa: 
Perfectament adaptada
Adaptació a interior: 
Perfectament adaptada
Adaptació a muntanya: 
Mitjanament adaptada
Consum hídric: 
Molt alt
Manteniment general: 
Molt alt
Freqüència de sega: 
Alta
Incidència de malalties: 
Alta
Velocitat d’establiment: 
Ràpida
Resistència al fred: 
Excel·lent
Resistència a la calor: 
Força
Resistència a la sequera: 
Poca
Tolerància a l’ombra: 
Poca
Tolerància a la salinitat: 
Poca
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Fina
Densitat: 
Moderada
Tendència a encoixinar: 
Moderada
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Molt alta
Persistència: 
Baixa
Necessitats de fertilitzants: 
Alta
Incidència de plagues: 
Alta
Grau de rusticitat: 
Baix
Resistència a la sequera - Poca
Resistència a la calor - Força
Incidència de les plagues - Alta
Resistència al fred - Excel·lent
Consum hídric - Molt alt
Freqüència de sega - Alta