Fenàs fosc

Nom comú

Fenàs fosc

Espècie: 
Festuca rubra subsp. commutat

Sinònim: F. nigrescens

Adaptació a costa: 
Mitjanament adaptada
Adaptació a interior: 
Mitjanament adaptada
Adaptació a muntanya: 
Perfectament adaptada
Consum hídric: 
Alt
Manteniment general: 
Alt
Freqüència de sega: 
Baixa
Incidència de malalties: 
Alta
Velocitat d’establiment: 
Moderada
Resistència al fred: 
Excel·lent
Resistència a la calor: 
Poca
Resistència a la sequera: 
Poca
Tolerància a l’ombra: 
Força
Tolerància a la salinitat: 
Gens
Estètica: 
Excel·lent
Finor de la fulla: 
Molt fina
Densitat: 
Alta
Tendència a encoixinar: 
Molt baixa
Instal·lació recomanada: 
Pura o barreja
Tolerància al trepig: 
Baixa
Persistència: 
Baixa
Necessitats de fertilitzants: 
Mitjana
Incidència de plagues: 
Alta
Grau de rusticitat: 
Molt baix
Resistència a la sequera - Poca
Resistència a la calor - Poca
Incidència de les plagues - Alta
Resistència al fred - Excel·lent
Consum hídric - Alt
Freqüència de sega - Baixa