Resistent

Proximitat al mar - Resistent

Xuclamel de fulla de boix

Espècie: 
Lonicera pileata
Tipologia: 
Arbust